Pērnavas pludmales parks

 • Valodas, kurās runājam: Angļu, krievu, igauņu
 • Pieejama plaša autostāvvieta.
 • Pieejams apmeklētājiem ratiņkrēslā
 • Pieejamas labierīcības
 • Pieejama piknika/atpūtas vieta
 • Pieejams patvērums no lietus un saules
 • Pieejams spēļlaukums bērniem
 • Mājdzīvnieki laipni gaidīti

Pērnavas pludmales parks savas augu sugu daudzveidības ziņā ir otrajā vietā starp Igaunijas parkiem. Pludmales parka veidošana tika uzsākta 1882. gadā. 1960. gadā parkā tika veikti diezgan lieli pilnveidošanas darbi; 2010. gadā tika rekonstruēta parka austrumu daļa.

Parka sākotnējais brīvais plānojums ir saglabājies līdz šodienai. Parks atrodas netālu no pludmales un līdz ar to ir populāra pastaigas un atpūtas vieta. Parka vidū iekārtots riņķveida celiņš, kas savieno visas parka daļas, laukumus un pārējos celiņus.

Pludmales parkā ir liela sugu daudzveidība

Šis ir sugu ziņā otrs daudzveidīgākais Igaunijas parks. Daudzveidība ir uzmanības vērta arī tādēļ, ka Pludmales parka augsne ir ārkārtīgi neauglīga – šeit nereti mēdz būt vētras un plūdi. Parkam īpašu vērtību piešķir daļēji saglabājies celiņu tīklojums. Ap parku izvietojušās tādas 20. g.s. sākuma arhitektūras pērles kā Pērnavas dūņu sanatorija, viesnīca Rannahotell, Kūrzāle, viesnīca Ammende villa u.c. Jau vairāk nekā simt gadu šeit skatu bagātina daudzās alejas, senās, piekrastes vējos līkas izaugušās priedes un citi vecie koki, jūras ainava, atklātās parku pļavas un romantiskās villas. No vietējās izcelsmes sugām parkā dominē priede, ozols, melnalksnis, kļava, purva bērzs, egle un liepa. No svešzemju izcelsmes sugām parkā aug:

 • Eiropas liepa;
 • Eiropas lapegle;
 • Serbijas egle;
 • Pensilvānijas osis;
 • Berlīnes papele;
 • Maķedonijas priede.

Krūmus pārstāv sērmūkšspireja, kalnu priede, baltais grimonis, sniegogas.

Pludmales parks apmeklētājiem nemitīgi sniedz jaunus skatus un perspektīvu. Vēsturiski parkā lielo koku ēnā atradušās privātas atpūtas vietas, kas šajos laikos labiekārtotas, ļaujot ieturēt pikniku. Parka jūras pusē ir mūsdienīgs un drošs spēļu laukums bērniem. Caur parku vijas celiņš gājējiem un riteņbraucējiem, pa kuru atļauts pastaigāties arī ar suņiem.

Ap 45 hektārus plašais Pludmales parks robežojas ar Pludmales promenādi un smilšu pludmali. Vasarās parkā zeļ pludmales sezonas tirdzniecība.

 • Stils

  • Konkrēta stila nav
 • Tips

  • Publiska zaļā zona

Darba laiks un apmeklējumu kārtība

 • Gadalaiks
  Atvērts visu gadu.
 • Darba laiks
  Pieejams jebkurā laikā.

Download garden plan

Gaidām ciemos